Oferta

Oferujemy sprzedaż i transport kruszyw produkowanych w Z.P. Siekierki. Transport zapewniamy w granicach województwa mazowieckiego, a w szczególności na terenie i w obrębie miasta Warszawy. Dostawy realizujemy samochodami o ładowności 25 ton.

Towary oferowane w Z.P. Siekierki – Warszawa ul. Bananowa:

Piasek rzeczny 0/2
Wyrób spełnia wymagania dla zastosowań według norm: PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Piasek rzeczny niesortowany
Mieszanka piaskowo-żwirowa niesortowana

Zakłady produkcyjne posiadają wdrożony i utrzymywany system Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony certyfikatem ZKP wydanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Oferowane kruszywa posiadają aktualne badania, znakowanie CE potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm.
Firma posiada własne laboratorium umożliwiające kontrolę podstawowych właściwości produkowanych kruszyw.
Oferowane przez nas kruszywo znajduje zastosowanie przy produkcji betonu, w budownictwie, drogownictwie.

Zaufali nam
Wszystkie zamówienia, bez względu na ich wielkość, realizowane są przez nas z jednakowym zaangażowaniem, sumiennością i dbałością o najwyższą jakość i pełne zadowolenie klienta. W trakcie prowadzenia naszej działalności zdobyliśmy zaufanie wielu odbiorców co zaowocowało długoletnimi współpracami.Dostarczamy dla:

  • producentów betonu towarowego
  • firm z branży budowlanej
  • firm zajmujących sie architekturą krajobrazu
  • firm obsługujących obiekty sportowe
  • firm organizujących eventy
  • Zadzwoń do Nas: +48 508 154 378
  • Wyślij maila:sandex@sandex.waw.pl