O firmie

Doświadczenie w zakresie eksploatacji i przeróbki kruszyw zdobywamy od ponad 25 lat. Działalność rozpoczęliśmy w miejscowości Łomianki, następnie systematycznie rozwijając się pozyskiwaliśmy kolejne lokalizacje w obrębie Warszawy. Kolejnym etapem rozwoju spółki były z powodzeniem wykonywane usługi kruszenia i sortowania żwiru, gnejsu, wapienia czy również żużla wielkopiecowego. Zdobyte w ten sposób doświadczenie pracowników przekłada się pozytywnie na prowadzoną działalność poprzez utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych prac. Obecnie skupiliśmy się na produkcji piasku pochodzenia rzecznego wykorzystywanego w szeroko pojętym budownictwie. Działamy w myśl zasady, że nowoczesne maszyny i lepsza jakość wyrobów warunkują zysk, dlatego systematycznie inwestujemy w maszyny i urządzenia, które zapewniają optymalną wydajność produkcji i transportu. Zdajemy sobie sprawę, że maszyny są tylko narzędziem, a najcenniejszym kapitałem spółki bez którego sukces jest niemożliwy są zasoby ludzkie dlatego nasza strategia personalna nastawiona jest na pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy dbają o jakość wyrobów i zadowolenie klientów.Nasze mocne strony:

  • doświadczenie i elastyczność
  • nowoczesny park maszynowy
  • własna flota transportowa
  • wdrożony i certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji
  • własne laboratorium
  • Zadzwoń do Nas: +48 508 154 378
  • Wyślij maila:sandex@sandex.waw.pl